Våra tjänster

Cybarites erbjuder konsulttjänster inom cybersäkerhet, med fokus på operativa verksamheter som CSIRT, SOC och CERT CC. Vi hjälper organisationer att etablera, förbättra och mäta mognaden av sina säkerhetsfunktioner. Våra konsultuppdrag inkluderar cyberstrategi, cyberrisk, stöd vid anlitande av MSP:er och processgenomgångar. Vi använder vedertagna modeller som SOC-CMM och SIM3 och är certifierade auditors. Våra experter har lång erfarenhet av att skapa team med rätt kompetenser för ett helhetsåtagande, och kan också ta på sig interima konsultroller. Vi erbjuder konkreta åtgärder baserade på våra resultat som kan användas för revisioner och vidareutveckling av existerande funktioner.

Etablering och vidareutveckling av CERT/SOC/CSIRT

Cybersäkerhet handlar traditionellt sett mycket om riskhantering; att identifiera vilka cyberrisker som en organisation har, och i sin tur välja strategier för hur dessa ska hanteras.

Audits och mognadsmätningar av operativ it-säkerhetsverksamhet

I takt med att digitaliseringen har ökat, har också nya krav ställts på säkerhets- och it-säkerhetsfunktioner i verksamheter. Vi kan hjälpa er att genomföra audits och mognadsmätningar.

Rådgivning och specifika konsultuppdrag

Kompetensbristen i branschen är påtaglig och det är ofta svårt att bemanna upp projekt och initiativ med erfaren personal.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna till att besvara dina frågor

Hälsningar Katja och Mathias