Specialister på IT-säkerhet

Cybarites är ett konsultbolag som stödjer organisationer i sitt cybersäkerhetsarbete inom strategi, management och SOC/CSIRT-verksamhet. Med vår expertkunskapr bidrar vi en stabil och effektiv process i den spännande förändringsresa som en modern cybersäkerhetsstrategi medför. Våra medarbetare och partners har lång erfarenhet av att etablera och förfina operativa it-säkerhetsfunktioner, såväl på strategisk som taktisk nivå, och stöttar med rådgivning. Vi åtar oss även interima konsultroller eller syr ihop team med rätt kompetenser för ett helhetsåtagande.

Cyberförsvar

Cyberattacker blir allt fler och mer specialiserade vilket behöver motverkas på olika sätt. Cybarites är specialiserade på att operativa cybersäkerhetsverksamheter som har till uppgift att förhindra, detektera, stoppa angrepp och hantera cybersäkerhetsincidenter. Dessa förmågor benämns ofta SOC, CSIRT, CERT eller Cyber Defence Coordination Centers.

Beroende på organisationens krav kan det handla om etablering från grunden, lägga ut delar hos outsourcingpartners eller genomföra förändringsarbeten av av existerande verksamheter för att uppnå önskad förmåga. Vi har lång erfarenhet av att etablera och förbättra dessa förmågor och vi kan åta oss både helhetsuppdrag där vi använder oss av vårt nätverk för att bygga teamet eller stödja med enskilda kompetenser

Nyheter

Vi är nu certifierade SIM3-auditors

Vi är nu båda certifierade SIM3-auditors. Security incident management maturity model (SIM3) är en mognadsmodell för hantering av cybersäkerhetsincidenter och operativt it-säkerhetsverksamhet med fokus på CSIRT- och CERT-verksamhet. Modellen förespråkas av bland annat ENISA och innehåller målbilder för vad som krävs för bl.a. medlemskap i FIRST.
En av styrkorna med modellen är att den på ett enkelt sätt ger en överskådlig bild av verksamhetens incidenthanteringsförmåga och ger en bra checklista över vad som behöver göras för att stärka förmågan. Modellen är därför utmärkt att använda i verksamhetsutveckling av it-säkerhetsförmågor. Det finns verktyg för att själv göra en uppskattning på https://lnkd.in/dPNJkkNb
Om du är intresserad av att lära dig mer om SIM3 och hur det kan hjälpa din organisation, tveka inte att kontakta oss eller Mathias Bjarme Vi ser fram emot att hjälpa dig och din organisation!

Nea Rogström börjar på Cybarites

Nea Rogström, UI/UX-designer, ansluter till Cybarites och kommer att arbeta med vår grafiska profil tillsammans med Henrik och Mina.

Cybarites välkomnar Katja von Bahr

Den första januari ansluter Katja von Bahr till Cybarites som en värdefull förstärkning av vårt team. Katja kommer senast från MSB där hon var chef för incidenthanteringen på CERT-SE. Med sin breda kompetens inom management och incidenthantering kommer Katja att erbjuda våra kunder högkvalitativt stöd och expertis. Vi ser fram emot att välkomna henne till vårt team och är övertygade om att hon kommer att bidra till vår fortsatta framgång.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna till att besvara dina frågor

Hälsningar Katja och Mathias